Käyttökohteita

Älykkäitä lasipintaratkaisuja voi hyödyntää hyvin moninaisissa toimintaympäristöissä