Juha Nissinen

Juha on yksi Vidrio Oy:n perustajista ja vastaa liiketoiminnan kehittämisestä sekä sidosryhmien kiinnittämisestä Vidrion toimintaan. Juhaan voi tutustua lähemmin hänen LinkEdin profiilinsa kautta.